Vizija in poslanstvo


Vizija podjetja:
na temelju osnovnih vrednot želimo z lastno blagovno znamko in koriščenjem najnovejših tehnologij postati eden izmed vodilnih proizvajalcev prehrambenih izdelkov v Sloveniji.
Poslanstvo podjetja:
s ponudbo kakovostnih izdelkov želimo zadovoljiti okuse čim širšega kroga odjemalcev, zagotoviti rast podjetja in ustvariti vzpodbudno delovno okolje za naše zaposlene.
Vrednote:
kakovostni poslovni odnosi s strankami, pridobivanje zaupanja potrošnikov, usposabljanje in motiviranje vseh zaposlenih v podjetju, skrb za varovanje okolja.