Skrb za kakovost


V podjetju Tina d.o.o smo specializirani za proizvodnjo delikatesnih izdelkov. Z dolgoletnim, predanim delom smo pridobili visoko specifična znanja in izkušnje, s katerimi lahko našim odjemalcem ponudimo širok asortiment izdelkov. Naše najpomembnejše vrednote ostajajo kakovost in varnost naših proizvodov ter zadovoljstvo odjemalcev. Zavezani smo k trajnostnemu razvoju, h kateremu sodi neprestano vlaganje v izboljšave na področju kakovosti in varnosti obstoječih ter razvoj novih, izboljšanih proizvodov.

Prav tako smo zavezani k stalnim izboljšavam učinkovitosti dela pri vseh naših dejavnostih, ki vplivajo na uspešnost poslovanja. Posebno skrb namenjamo uspešnemu razvoju odnosov z dobavitelji in ostalimi poslovnimi partnerji.

Vzpostavljen imamo učinkovit sistem vodenja kakovosti s katerim zagotavljamo skladnost proizvodov z zahtevami zakonodaje, trgov, kupcev in potrošnikov. Visoko kakovost in varnost živil zagotavljamo z izvajanjem obvez standardov HACCP, IFS Food in ekološke predelave ter z njihovim certificiranjem.

Certifikati