Skrb za okolje

V podjetju tina d.o.o aktivno prispevamo k varovanju okolja.
  • Prizadevamo si za premišljeno in varčno izrabo naravnih virov.
  • Pri proizvodnji uporabljamo okolju prijazne tehnologije in se trudimo, da bi z zmanjšanjem odpadkov ter manjšo porabo vode in energije čim manj obremenjevali okolje.
  • S pomočjo proaktivnega notranjega in zunanjega komuniciranja, ozaveščanja in usposabljanja razvijamo ekološko zavest vseh udeležencev v poslovnem procesu.
  • Skrb za okolje pomeni skrb za prihodnost. In zavest, da s svojim delovanjem aktivno sodelujemo pri varovanju okolja vodi podjetje Tina d.o.o. k uporabi okolju prijazne embalaže. Z ločevanjem odpadkov potrjujemo odgovoren odnos do varovanja okolja.

Ekološke oznake
Danes je na tržišču mnogo izdelkov, ki so v okolju prijaznejši embalaži. Kako ravnati z embalažo, razlagajo naslednji ekološki simboli:

Znak opozarja, da je potrebno embalažo zavreči na primerno mesto. Z vzpostavitvijo sistema za ravnanje z odpadno embalažo je primerno mesto ustrezni zabojnik oz. zbiralnica


Trikotnik je mednarodni simbol, ki pomeni, da izdelek lahko recikliramo. Praviloma je sredi trikotnika napisana številka, spodaj pa je kratica, ki označuje vrsto materiala.